Zmena polohy zastávky „Šafranová“


Zmena polohy zastávky bude trvať približne 3 mesiace.