Výluka autobusov v Jarovciach so 9. 11. - ne 10. 11. a ďalšie víkendy


Cez víkendy 9. 11., 10. 11., 23. 11., 24. 11., 30. 11. a 1. 12. budú linky MHD presmerované na náhradné trasy. Do Jaroviec zabezpečíme náhradnú dopravu.

Autobusy 90, 91 a N91
nebudú premávať cez Jarovce. Ich trasa bude centrum - Petržalka - Rusovce - Čunovo.
Neobslúžia zastávky Jarovce-záhrady, Strelnica, Píla, Jarovce, Sady, Kovácsova a Vývojová.
Prestup na náhradnú dopravu bude možný na zastávke Gerulata.

Náhradný autobus X91
Bude premávať po trase ŽST Rusovce - Gerulata - Jarovce - Píla.
Prestup na denné autobusy do centra bude možný na zastávke Gerulata

Nočný náhradný autobus NX91
Bude premávať po trase Petržalka Jasovská - Rusovce - Jarovce - Píla.
Prestup na nočné autobusy do centra bude možný na zastávke Jasovská.

Upozorňujeme, že zastávky Strelnica a Jarovce, záhrady nebudú obsluhované žiadnou linkou.