Uzávierka cesty pod železničným viaduktom Agátová - linky č. 20, 23, 26, 123, N21 a X23


Dotknuté linky MHD budú presmerované nasledovne:

Linka č. 20 smer Opletalova, VW5: od zastávky „Švantnerova“ pokračuje po trase späť Alexyho, Hodonínska, cesta II/505, kde sa od zastávky „Bory, rázcestie“ napojí na svoju trasu.

smer Tesco Lamač: od zastávky „Bory, rázcestie“ pokračuje po trase cesta II/505, Hodonínska, Alexyho, kde sa od zastávky „Alexyho“ napojí na svoju trasu.

Neobslúži obojsmerne zastávky „Drobného“, „OD Saratov“, „Pri kríži“, „Agátová“, „Technické sklo“. Obslúži zastávky „Alexyho“/“Bilíkova“ (ako linka 23), „ŽST Lamač“ (ako linka 23), „Vrančovičova“, „Lamač, Staré záhrady“ a „Bory Mall“.             

Linka č. 23 nebude premávať

Linka č. 26 smer Jána Jonáša, VW1: od zastávky „Pri kríži“ pokračuje bez obsluhy zastávok po trase späť - obrat cez obratisko Pri kríži, Saratovská, Alexyho, Hodonínska, cesta II/505, kde sa od zastávky „Veľkolúcky potok“ napojí na svoju trasu.

smer Žatevná: od zastávky „Veľkolúcky potok“ pokračuje bez obsluhy zastávok po trase cesta II/505, Hodonínska, Alexyho, Saratovská, obrat cez obratisko Pri kríži, kde sa od zastávky „Pri kríži“ napojí na svoju trasu.

Linka  č. 123 nebude premávať

Linka č. N21 smer Štefana Králika: od zastávky „Mokrohájska“ pokračuje po trase Harmincova, M. Schneidera-Trnavského, Alexyho, Hodonínska, cesta II/505, kde sa od zastávky „Bory, rázcestie“ napojí na svoju trasu.

Neobslúži zastávky „Pridánky“, „Segnáre, nadchod“, „Bilíkova“, „Drobného“, „OD Saratov“, „Pri kríži“, „Agátová“. Obslúži zastávky „Damborského“ (prestup na linku N34), „Alexyho“ (ako linka 23) a „ŽST Lamač“ (ako linka 23).

smer Hlavná stanica: od zastávky „Bory, rázcestie“ pokračuje po trase cesta II/505, Hodonínska, Alexyho, M. Schneidera-Trnavského, Harmincova, Lamačská cesta, kde sa od zastávky „Mokrohájska“ napojí na svoju trasu. Neobslúži zastávky „Agátová“, „Pri kríži“, „OD Saratov“, „Drobného“, „Pridánky“. Obslúži zastávky „ŽST Lamač“ (ako linka 23), „Alexyho“ (v smere na Harmincovu) a „Damborského“.

Linka č. X23  premávka z Dúbravky („Technické sklo“) cez Lamač do Devínskej Novej Vsi („Bory Mall“), cestovným poriadkom určené spoje pokračujú k Volkswagen na ul. Jána Jonáša a Mláku

obojsmerne - základná trasa: Technické sklo, Agátová, Saratovská, Alexyho, Lamačská cesta, Hodonínska, Vrančovičova, Cesta na Klanec, Podháj, Hodonínska, cesta II/505, Bory Mall (pri jazde do Dúbravky výjazd z areálu Bory Mall smerom do Devínskej Novej Vsi a obrat do protismeru na okružnej križovatke OK3)

zastávky obojsmerne: „TECHNICKÉ SKLO“, „Agátová“, „Pri kríži“, „OD Saratov“, „Drobného“, „Alexyho“/„Bilíkova“, „ŽST Lamač“, „Pod násypom“, „Vrančovičova“ (ako linka 130), „Lamač“, „Klanec“, „Studenohorská“, „Podháj“, „Bakošova“, „Lamač, Staré záhrady“, „Bory Mall“ (na ceste II/505), BORY MALL (v areáli Bory Mall).

obojsmerne - zachádzka : zo základnej trasy pokračovanie priamo po ceste II/505 (bez zachádzania do areálu Bory Mall), ul. Jána Jonáša, Jána Jonáša, VW1 a Mláka

zastávky na zachádzke obojsmerne: „Bory, rázcestie“, „Veľkolúcky potok“, „ČOV Devínska Nová Ves“, „Jána Jonáša“, „JÁNA JONÁŠA, VW1“, „Zamajerské“, „ŽST Dev. Nová Ves“, „Vápencová“, „Rakyta“, „MLÁKA“.

Spoj, ktorý končí premávku o 21:53 (odchod do vozovne) vyčká na príchod pracovníkov z končiacej pracovnej zmeny Technického skla a vykoná s nimi jazdu po zastávku „Pri kríži“, kde môžu ďalej cestovať linkami 4, 5, 83 a 84. Následne odchádza do vozovne.

Cestovný poriadok linky č. X23 nájdete TU.