Presunutá zastávka "Kollárovo námestie" smer Hodžovo námestie - linky 31, 39 a 94.


Zastávka "Kollárovo námestie" smer Hodžovo námestie a Staromestská pre linky 31, 39, 94 a N55 je z dôvodu stavebných prác dočasne presunutá pred svoju stálu polohu cca 50 m.