Oprava komunikácie Roľnícka – linky 52, 53, 65, 59 a N53


Dotknuté linky MHD budú premávať nasledovne:

Linka č. 52 smer ŽST Vajnory: od zastávky „OC Vajnory“ po trase okružná križovatka tretí výjazd smerom na Rybničnú, vpravo Rybničná, Pri mlyne, Príjazdná, kde ukončí jazdu štandardne v obratisku ŽST Vajnory.

Na obchádzkovej trase obslúži zastávky „Koniarkova“, „Osloboditeľská“, „Pračanská“ a „Pri mlyne“. Neobslúži zastávky „Uhliská“, „Čierny chodník“ a „Pračanská“ v štandardnej polohe.

Linka č. 53 a N53 smer Vajnory: od zastávky „OC Vajnory“ po trase okružná križovatka druhý výjazd smerom na Rybničnú, vpravo Rybničná, Roľnícka, kde sa od zastávky „Osloboditeľská“ napojí na svoju trasu.

 Na obchádzkovej trase obslúži zastávky „Koniarkova“ a „Osloboditeľská“. Neobslúži zastávku „Uhliská“.           

Linka č. 59 a 65 smer Rača: od zastávky „OC Vajnory“ po trase okružná križovatka druhý výjazd smerom na Rybničnú, vpravo Rybničná, obrat do opačného smeru pred zastávkou „Osloboditeľská“ okolo stredového ostrovčeka, kde sa od zastávky „Osloboditeľská“ napojí na svoju trasu. Neobslúži zastávku „Uhliská“.

Predpokladaný termín ukončenia je 29. júl 2018.