Nefunkčnosť automatov – odstávka elektrickej energie


9.1.2019 od 8:30 do 12:30 nebudú funkčné automaty č. 618, 619, 620, 708, 411, 432, 469, 663, 767, 770, 771 a 601 na Hlavnej stanici na zastávkach autobusov, električiek a automat pri predajni DPB, a. s.

9.1.2019 od 8:30 do 12:30 nebude funkčný automat č. 711 na zastávke Francza Liszta (smer Karpatská)

9.1.2019 od 8:30 do 12:30 nebude funkčný automat č. 532 na zastávke SAV (smer Sokolská)

15.1.2019 od 8:30 do 12:30 nebude funkčný automat č. 639 na zastávke Twin City

 

DPB odporúča využiť aj iné formy obstarania jednorazového cestovného lístka: predajné miesta IDS BK, služby províznych predajcov (PNS), SMS cestovný lístok alebo elektronický cestovný lístok a obstarania predplatného cestovného lístka: predajné miesta DPB, Slovak Lines, ŽSSK, Slovenská pošta alebo internetový predaj.

Za spôsobené problémy sa ospravedlňujeme.