Krátkodobo nefunkčný automat CL


DPB, a. s. odporúča využiť aj iné formy obstarania jednorazového cestovného lístka: predajné miesta IDS BK, služby províznych predajcov (PNS), SMS cestovný lístok, elektronický cestovný lístok alebo zakúpenie cestovného lístka prostredníctvom mobilnej aplikácie.

Na odstránení poruchy sa intenzívne  pracuje a o jej odstránení Vás budeme informovať.

Za spôsobené problémy sa ospravedlňujeme.