ČSOB Zimná séria 2019 – krátkodobé obmedzenie linky 43


V prípade veľkého počtu účastníkov bude s ohľadom na bezpečnosť operatívne pozastavená premávka linky 43.