Celková uzávierka križovatky Istrijská-Opletalova - linky 20, 21, 29, 92, N21 a X21


Dotknuté linky MHD budú presmerované nasledovne:

Linka č. 20 okružná trasa: zo smeru Tesco Lamač od zastávky „Uhrovecká“ pokračuje po trase vpravo Novoveská (pred zastávkou „Novoveská“), Na grbe, Hradištná a Eisnerova, kde sa od zastávky „Hradištná“ napojí na svoju trasu smerom späť do Tesca Lamač.

Na obchádzkovej trase obslúži zastávky premiestnenú zastávku „Novoveská“, „Na grbe“ a „Ivana Bukovčana“.

Neobslúži zastávky „Novoveská“ v štandardnej polohe, „Mlynská“, „ŽST Dev. Nová Ves“, „Bystrická“, „Panské“, „Paulinské“ a „Opletalova, VW5“.

Linka č. 21 skrátená trasa: zo smeru Autobusová stanica premávka len po zastávku „Na hriadkach“.

Neobslúži zastávky „Novoveská“, „Mlynská“, „ŽST Dev. Nová Ves“, „Zamajerské“, „Jána Jonáša, VW1“, „Jána Jonáša“ a „Volkswagen, VW2“.

Linka č. 29 obojsmerne: od zastávky „Na hriadkach“ pokračuje po trase Eisnerova, priamo až po zastávku Bory, rázcestie, následne cesta II/505 smerom na Volkswagen, Jána Jonáša a Opletalova, kde sa od zastávky „ŽST Dev. Nová Ves“ napojí na svoju trasu.

Na obchádzkovej trase obslúži všetky zastávky. Neobslúži zastávky „Uhrovecká“, „Novoveská“ a „Mlynská“.

Linka č. N21 okružná trasa: zo smeru Hlavná stanica od zastávky „Agátová“ pokračuje po trase priamo po cesta II/505 (pred zastávkou „Bory, rázcestie“) smerom na Volkswagen, Jána Jonáša, betónová komunikácia medzi Jána Jonáša a Opletalovou, Opletalova (bez zachádzky do obratiska Opletalova, VW5), Jána Jonáša, kde sa od zastávky „ŽST Dev. Nová Ves“ napojí na svoju trasu smerom späť na Hlavnú stanicu.

Na obchádzkovej trase obslúži všetky zastávky (okrem „Opletalova, VW5“). Neobslúži zastávky „Kamenáče“, „Krpáš“, „Vápenka“, „Štefana Králika“, „Milana Marečka“, „Hradištná“, „Uhrovecká“, „Novoveská“ a „Mlynská“.

Linka č. X21 okružná trasa: Pri kríži, Agátová, Eisnerova, Istrijská, vpravo Novoveská (pred zastávkou „Novoveská“), Na grbe, Hradištná, Eisnerova a späť. Obslúži zastávky „Pri kríži“ (smer DNV), „Agátová“, „Bory, rázcestie“, „Kamenáče“, „Krpáš“, „Vápenka“, „Štefana Králika“, „Milana Marečka“, „Hradištná“, „Uhrovecká“, premiestnenú zastávku „Novoveská“ a späť bez obsluhy zastávok.

Linka č. 92 platí až od 16. do 29. júla 2018 v prípade jazdy z Opletalovej, VW5 a nemožnosti odbočenia z Opletalovej ulice do ulice Jána Jonáša

smer Vozovňa Petržalka: od zastávky „Opletalova, VW5“ priamo po betónovej komunikácii medzi Jána Jonáša a Opletalovou, kde sa od zastávky „Jána Jonáša, VW1“ napojí na svoju trasu. Neobslúži zastávku „Paulinské“, „Panské“ a „ŽST Dev. Nová Ves“.