Zmena obsluhy Mlynských Nív autobusovou linkou č.202


V termíne od 2.7.2018 do 2.9.2018, počas školských prázdnin, bude takto nahradená plnohodnotná prevádzka trolejbusovej linky č. 202 kĺbovými autobusmi podľa platných cestovných poriadkov (Čiližská – Gagarinova – Prievozská – AS Mlynské Nivy – Nemocnica sv. Michala).

Kým doteraz jazdila po skrátenej trase trolejbusovej linky č.202 náhradná autobusová doprava linky č. X72 v úseku Nemocnica sv. Michala – Hraničná), v letnom období, nakoľko bude plne nahradená autobusovou linkou č.202, linka č. X72 nebude premávať.

Toto opatrenie bude realizované len počas prázdninového obdobia, nakoľko pri „plnej zimnej výprave“ na toto riešenie nie je k dispozícii požadovaný počet kĺbových autobusov. Z tohto dôvodu nebola možná ani realizácia od začiatku výluky do 1.7.2018. Toto opatrenie má za následok aj výraznú úsporu vodičov autobusov.  

Dotknuté linky MHD budú od začiatku dennej premávky od 2.7.2018 presmerované nasledovne:

Linka č. 202 bude premávať ako autobusová linka č. 202 po celej trase

Linka č. 205 premávka naďalej po odklonovej trase cez Špitálsku ulicu a Ulicu 29. augusta, obslúži aj zastávku „Špitálska“

Linka č. X72 nahradená autobusovou linkou č. 202