Výstavba D4/R7 - uzavretie okružnej križovatky Prievoz (rondel) a Prístavnej ulice – dotknuté linky 70, 74, 87 a N74


Linky č. 70, 74 a N74 budú v úseku medzi zastávkami „Prístavný most“ a „Lúčna“ premávať popod okružnú križovatku Prievoz (rondel).

Linka č. 87 smer Astronomická: od zastávky „Prístav“, obrat do opačného smeru pri čerpacej stanici pohonných hmôt, vpravo Plynárenská, na okružnej križovatke prvý výjazd Mlynské nivy, vpravo do Bajkalskej popod okružnú križovatku Prievoz (rondel), kde sa od zastávky „Lúčna“ napojí na svoju trasu.

smer Ovsište: od zastávky „Lúčna“, po trase priamo popod okružnú križovatku Prievoz (rondel), Bajkalská, obrat do opačného smeru prostredníctvom mimoúrovňovej križovatky s Prievozskou ulicou, Bajkalská a zjazdom na Prístavnú ulicu, kde sa od zastávky „Prístav“ napojí na svoju trasu.

Obslúži zastávky „Prístavný most“ (na oboch stranách Bajkalskej ulice) a „Prievozská.“