Rekonštrukcia komunikácie Odborárska – linka č. 51 a 58


Premávka dotknutých liniek MHD bude presmerovaná nasledovne:

Linka č 51 smer Vozovňa Krasňany: od zastávky „Kukučínova“ vľavo do Riazanskej ulice, vpravo Račianska, Vozovňa Krasňany, kde ukončí jazdu.

Neobslúži zastávky „Hálkova“, „Polus City Center“, „Zátišie“, „Odborárska“, „Staré ihrisko“, „Európska vzdelávacia akadémia“ a „Nobelova“. Obslúži zastávky „Mladá garda“, „Biely kríž“ a „ŽST Vinohrady“.

                      

Linka č. 58 smer ZŠ Odborárska: od zastávky „Magnetová“ priamo po Vajnorskej ulici vpravo do Riazanskej ulice, vpravo Račianska a Nobelova, Podniková, kde ukončí jazdu pri ZŠ Odborárska.

Neobslúži zastávky „Odborárska“ (na Odborárskej ulici), Staré ihrisko“ a „Európska vzdelávacia akadémia“. Obslúži zastávku „Odborárska“ (na Vajnorskej ulici).