Rekonštrukcia komunikácie Mlynské nivy – zrušenie obmedzenia autobusových liniek 50, 70 a 88


Aktualizácia:

Od 17. septembra 2018 od začiatku dennej premávky bude ukončený odklon autobusových liniek č. 50, 70 a 88, ktorých premávka bude obnovená po pôvodných trasách nasledovne:

Linka č. 50 smer Aupark: od zastávky „Dulovo nám.“ po trase Mlynské nivy, Dostojevského rad, Landererova, Most Apollo.

Obslúži zastávky „Svätoplukova“, „Autobusová stanica“, „Twin City“ a „Panorama City“.

Linka č. 70 smer Most SNP: od zastávky „Novohradská“ po trase Mlynské nivy, Dostojevského rad.

Obslúži zastávky „Svätoplukova“, „Autobusová stanica“ a „Twin City“.

Linka č. 88 obojsmerne: od zastávky „Twin City“ pokračuje na pôvodnú konečnú Autobusová stanica a späť.

Obslúži zastávky „Autobusová stanica“ (konečná, nástupište a výstupište - v štandardnej polohe), „Twin City“ (smerom pod Most SNP) a „Panorama City“ (smerom pod Most SNP).


Dopravný podnik Bratislava informuje cestujúcu verejnosť, že od 16. júla 2018 od začiatku dennej premávky budú z dôvodu rozsiahlej rozkopávky v križovatke Mlynské nivy - Karadžičova obmedzenia jazdných pruhov. Z dôvodu dopravných obmedzení v spomínanej križovatke, sťažených prevádzkových podmienok pre autobusy a predpokladaných zdržaniach v doprave, bude autobusová doprava odklonená. Trvanie dočasnej zmeny v doprave je závislé od stavebnej technológie a poveternostných podmienok, predpokladaný termín ukončenia je polovica septembra 2018.

Dotknuté linky MHD budú od začiatku dennej premávky presmerované nasledovne:

Linka 50           

smer Aupark: od zastávky Dulovo nám. po trase priamo Košická, Most Apollo, kde sa od zastávky Most Apollo napojí na svoju trasu. Cestujúci majú autobusovú stanicu dostupnú zo zastávky Košická, cestujúci zo zastávky Twin City a Panorama City môžu využiť buď peší presun na zastávku Košická, alebo prestup prostredníctvom linky 88.

Obslúži zastávku Košická (ako linka 68).   

Neobslúži zastávky Svätoplukova, Autobusová stanica, Twin City a Panorama City.

 

Linka 70           

smer Most SNP: od zastávky Novohradská po trase vľavo Košická, Landererova, Dostojevského rad, kde sa od zastávky Malá scéna napojí na svoju trasu. Cestujúci majú autobusovú stanicu dostupnú aj zo zastávky Košická, cestujúci zo zastávky Twin City môžu využiť peší presun na zastávku Panorama City.

Obslúži zastávky Košická (ako linka 68), Prístavná (ako linka 88) a Panorama City.  

Neobslúži zastávky Svätoplukova, Autobusová stanica a Twin City.

 

Linka 88              

okružná trasa: zo smeru Most SNP od zastávky Twin City pokračuje po trase vpravo Mlynské nivy, Košická a Most Apollo, kde sa od zastávky Most Apollo napojí na svoju trasu smerom späť pod Most SNP. Cestujúci majú zlepšenie príchodu aj odchodu na Autobusovú stanicu – nemusia chodiť cez priechod od VUB.

Cestujúci, ktorí využívajú vynechané zastávky Twin City a Panorama city, môžu využiť linku 88 protiľahlej zastávky nakoľko linka bude okružná.

  

Obslúži zastávky zastávky Autobusová stanica (ako linky 50 a 70 smer Košická/Svätoplukova) a Košická (ako linka 68).                

Neobslúži zastávky Autobusová stanica (konečná, nástupište a výstupište - v štandardnej polohe), Twin City (smerom pod Most SNP) a Panorama Cit“ (smerom pod Most SNP).