Rekonštrukcia komunikácie Mlynské nivy – zmena odklonov linky č. 202 a náhradnej linky č. X72


Dotknuté linky MHD budú od začiatku dennej premávky presmerované nasledovne:

Trolejbusová linka č. 202   - zmena trasy na Dolné hony – Svätoplukova – Hodžovo nám. a späť. Táto zmena zabezpečuje obsluhu územia pri zastávke Novohradská, ale aj samotného centra mesta.

obojsmerne: od zastávky „Novohradská“ po trase Svätoplukova, Záhradnícka, Mickiewiczova, Kollárovo nám. s ukončením na Hodžovom nám. a späť obratom cez Hodžovo nám.. 

Neobslúži zastávky „Svätoplukova“ (na ulici Mlynské nivy), „Autobusová stanica“, „Ondrejský cintorín“, „Nemocnica sv. Michala“ a „Ul. 29. augusta“. Obslúži zastávky „Svätoplukova“ (na Svätoplukovej ulici), „Cvernovka“, „Kulíškova“, „Karadžičova“, „Americké nám.“, „Kollárovo nám.“ a „Hodžovo nám.“ (výstupište ako linka 208 smer Šulekova a nástupište ako linka 208 smer Ružová dolina).

Uvedená zmena zabezpečí priame spojenie oblasti Dolné hony s centrálnou mestskou oblasťou, čo zrejme prinesie aj jej lepšiu využiteľnosť a predpoklad odľahčenia linky X72, kde je evidovaný najväčší počet sťažností na jej kapacitu. Cestujúci z centra mesta, ktorí doposiaľ cestovali z centra mesta linkou č. X72 od Nemocnice sv. Michala s následným prestupom na linku č. 202 na Miletičovej ulici, budú môcť využívať priame spojenie s centrom mesta zo zastávok Hodžovo námestie a Kollárovo námestie.  

Linka č. 205  premáva aj naďalej po svojej stálej trase cez Špitálsku ulicu a Ulicu 29. augusta. Obslúži aj zastávku „Špitálska.“

Linka č. X72  premáva obojsmerne vo vylúčenom úseku Nemocnica sv. Michala – Prievozská – Ružová dolina a späť. Cestujúci majú možnosť prestupu medzi linkami č. 202 a č. X72 na zastávke Košická smer Dolné Hony, na zastávke Miletičova v smere Nemocnica sv. Michala a na zastávke Novohradská v oboch smeroch.

obojsmerne: po trase Rajská, Dunajská/Cintorínska, Mlynské nivy, Prievozská, Miletičova, Trenčianska, obrat cez staré obratisko Ružová dolina. 

Obslúži zastávky „Nemocnica sv. Michala“ (nástupište a výstupište), „Ul. 29. augusta“, „Ondrejský cintorín“ (na Cintorínskej ulici), „Autobusová stanica“, „Košická“ (smer Ružová dolina), „Svätoplukova“ (smer Nemocnica sv. Michala) „Novohradská“, „Miletičova“, „Trenčianska“ (smer Ružová dolina) a „Ružová dolina“ (výstupište ako linka 208 smer Ružová dolina a nástupište ako linka 208 smer Šulekova).