Posilnená prevádzka MHD počas „dušičiek“


DPB, a.s. zabezpečí posilnenie dopravy už 29. októbra 2018 (pondelok), ktoré bude pokračovať po celý čas až do 4. novembra 2018 (nedeľa). Počas tohto týždňa budú linky MHD premávať v prevádzkovom režime prázdniny a nebudú vypravené spoje školskej dopravy a linky 133, 184 a 192.

Počas Sviatku Všetkých svätých budú mimoriadne vypravené spoje liniek X38 a X71 jazdiace v 20 minútových intervaloch z Hlavnej stanice k cintorínu Vrakuňa (X71) a do Krematória (X38). Linky 204 a 207 budú v uvedenom období posilnené vozidlami s vyššou kapacitou.

Premávka liniek MHD bude od 29. októbra 2018 do 4. novembra 2018 upravená nasledovne:

CINTORÍN SLÁVIČIE ÚDOLIE: posilová doprava linka č. 37, 39

linka č. 37      

 • na linke budú premávať veľkokapacitné kĺbové autobusy.

linka č. 39 

 • spoje MHD budú mať zhustený 7,5 minútový interval v celom úseku Cintorín Slávičie údolie – Trnavské mýto – Súhvezdná. Táto linka plne nahradí linku č. 31, ktorá vypravená nebude.

 

MARTINSKÝ CINTORÍN: posilová autobusová doprava linky č. 39

linka č. 39

 • spoje MHD budú mať zhustený 7,5 minútový interval v celom úseku Cintorín Slávičie údolie – Trnavské mýto – Súhvezdná.
 • cintorín dostupný aj linkou č. 50, 61, 66, 96 (zastávka Maximiliána Hella) a linkou č. 61 (zastávka Martinský cintorín).

 

KREMATÓRIUM: posilová autobusová doprava linka č. X38, 37, 130

linka č. X38 – premáva len 1. novembra 2018 (štvrtok)

 • bude premávať obojsmerne po trase: Hlavná stanica, Patrónka, Lamačská, Hodonínska, Krematórium. Obsluhuje všetky zastávky po trase.
 • cintorín dostupný aj linkou č. 37, ktorá bude premávať spod Mosta SNP, z Lafranconi, Patrónky, Lamača.
 • cintorín dostupný aj linkou č. 130, ktorá bude premávať z Patrónky, Lamača a bude posilnená kapacitnejším vozidlom (premáva len v pracovné dni).
 • cintorín dostupný aj linkou č. 92 z Petržalky (Lúky, Háje, Dvory) s prestupom na linku č. 37 alebo X38 na Patrónke.
 • pri ceste z Autobusovej stanice odporúčame použiť linku č. 21 a prestúpiť na linky č. 37 130 alebo X38 na Patrónke

Linka č. 130 bude posilnená kapacitnejším vozidlom (premáva len v pracovné dni).

 

CINTORÍN VRAKUŇA: posilová trolejbusová doprava linka č. X71, dostupné aj linky č. 65, 201, 202, 212

linka č. X71  – premáva len 1. novembra 2018 (štvrtok)

 • bude premávať obojsmerne po trase: Hlavná stanica, Račianske mýto, Trnavské mýto, Miletičova, Gagarinova, Cintorín Vrakuňa. Obsluhuje všetky zastávky po trase.
 • cintorín dostupný aj linkou č. 65, 201, 202, 212

CINTORÍN PETRŽALKA: dostupný linkami č. 80 a 99

linka č. 80

 • z Kollárovho nám., Zochovej, ŽST Petržalka (prístup zo zastávky Údernícka - kúpalisko, vybrané spoje idú až k cintorínu)

linka č. 99

 • z Petržalky - Lúky, Háje, Dvory, Ovsište (prístup zo zastávky ŽST Petržalka)

 

ONDREJSKÝ CINTORÍN: dostupný linkami č.202 a 212

linka č. 202

 • z Autobusovej stanice, Ružinova, Prievozu

linka č. 212

 • z Autobusovej stanice, Hodžovho nám. a Kramárov

 

CINTORÍN LAMAČ: dostupný linkami č. 23, 30, 37, 63, 92, 130

linka č. 23

 • z Volkswagenu, Dúbravky

linka č. 30

 • spod Mosta SNP, z Parku kultúry, Patrónky

linka č. 37 na linke budú premávať veľkokapacitné kĺbové autobusy

 • spod Mosta SNP, z Lafranconi, Patrónky

linka č. 63

 • z Avion Shopping Parku, Trnávky, Trnavského mýta, Račianskeho mýta, Predstaničného námestia, Patrónky

linka č. 92

 • z Petržalky (Lúky, Háje, Dvory), Patrónky

linka č. 130 bude posilnená kapacitnejším vozidlom

 • z Patrónky