Obchodná verejná súťaž - Rámcový predaj pohľadávok 8/2018


 

Lehota na predkladanie súťažných návrhov je stanovená do 14.12.2018 do 10:00 hod.

 

Viac informácií nájdete tu: