DPB, a.s. hľadá nových vodičov MHD


DPB, a.s. má 892 vodičov autobusov, z toho 22 žien, 291 vodičov električiek, z toho 59 žien a 269 vodičov trolejbusov, z toho jedinú ženu vodičku. Nábor na nových vodičov MHD sa však robí neustále. DPB, a.s. ponúka stabilnú prácu nielen pre tých, ktorí už pracujú v podniku, ale aj pre tých, ktorí majú záujem do našich radov prísť. „Uchádzačom postačí vodičský preukaz skupiny B, o zvýšenie kvalifikácie potrebnej na vedenie vozidiel sa už postaráme my. Zamestnanecké istoty garantuje kolektívna zmluva, za svoju príkladnú službu sú vodiči odmeňovaní, zohľadňujú sa aj odpracované roky. Garantujeme tiež rovnaké podmienky pre mužov aj ženy,“ povedal riaditeľ úseku generálneho riaditeľa DPB, a.s. Marián Áč.

DPB, a.s. ponúka novým vodičom viaceré benefity:

V prvom rade ide o nadpriemerný platový medziročný nárast (porovnávacie obdobie

1-12/2017  - porovnané obdobie 1-12/2016) – u vodičov trolejbusov o takmer 6%, u vodičov autobusov o 4% a u vodičov električiek o 3% ročne.

Priemerná mzda vodiča MHD sa za rok 2017 dostala na úroveň 1 253 eur (medziročný nárast vyše 4%).

- náborový príspevok vo výške 3 000 eur pre tých vodičov autobusov a trolejbusov, ktorí vlastnia vodičské oprávnenie skupiny D

- náborový príspevok vo výške 1 500 eur pre budúcich vodičov autobusov, trolejbusov, električiek, ktorí vlastnia vodičské oprávnenie skupiny B alebo C a v autoškole DPB, a.s. si zadarmo urobia príslušné vodičské oprávnenie

- získanie príslušného vodičského oprávnenia a odbornej spôsobilosti vodiča MHD zdarma vo vlastnej autoškole

- odmena za odporučenie kvalifikovaného vodiča autobusu, trolejbusu - „Nájdi si parťáka“ – 600 eur

- zvýhodnené cestovné pre každého zamestnanca Dopravného podniku Bratislava a jeho rodinných príslušníkov

- tiež finančný príspevok na ubytovanie pre všetkých zamestnancov bez ohľadu na miesto trvalého bydliska

- mimoriadne odmeny za iniciatívny prístup k riešeniu problematiky zabezpečovania výpravy dopravných prostriedkov MHD, či finančné odmeny za bezškodovú jazdu, odpracované roky a iné. Samozrejmosťou je príspevok na stravovanie zamestnancov formou stravovacej karty Ticket Restaurant, ďalej príspevok na  doplnkové dôchodkové sporenie, rôzne sociálne výpomoci zamestnancom zo sociálneho fondu, či periodická starostlivosť o zdravotný stav vodičov MHD.

DPB, a.s. sa už dlhodobo usiluje o zníženie minimálneho veku vodičov na Slovensku. Zmena legislatívy by priniesla stanovenie dolnej vekovej hranice na vydávanie vodičských oprávnení na verejnú prepravu osôb z pôvodných 24 na 21 rokov. „Sme presvedčení, že zmena regulácie pomôže k riešeniu problémov súvisiacich s nedostatkom vodičov, s ktorým nebojujeme len my, ale aj iní dopravcovia,“ povedal riaditeľ úseku generálneho riaditeľa Marián Áč.

Súčasné nastavenie legislatívy vytvára pre možných záujemcov z radu stredoškolských absolventov hluché trojročné až šesťročné obdobie. Navrhovaná úprava tak znížením dolnej vekovej hranice vytvára možnosť plynulého prechodu od absolvovania strednej školy do vodičskej praxe. „Aktuálny zákon nereflektuje na súčasnú situáciu na trhu. Na jednej strane zápasíme s nedostatkom uchádzačov, no na druhej strane veková regulácia nám potencionálnych záujemcov eliminuje,“ spresnil Áč.

DPB, a.s. sa predovšetkým usiluje o domáci nábor vodičov MHD. Nakoľko je však záujemcov o prácu vodiča verejnej dopravy veľmi nízky, DPB, a.s. bol nútený hľadať nových zamestnancov aj za hranicami Slovenska. V súčasnosti prebieha nábor vodičov z Ukrajiny. DPB, a.s. spolupracuje s tromi agentúrami, ktoré zabezpečujú celý proces od náboru až po vybavenie potrebných formalít. Veríme, že najneskôr do konca roka nám počet vodičov, či už domácich alebo zahraničných, stúpne.