Zmena v organizácii a prevádzke dopravy - linka č. 97 - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


Zmeny a obmedzenia v MHD

Zmena v organizácii a prevádzke dopravy - linka č. 97

Od 13. novembra 2017 bude zrušená prevádzka linky č. 97. V úseku Vyšehradská – Farského bude táto linka nahradená zhusteným intervalom na linke č. 95. 

Zmeny a obmedzenia v MHD