Výmena koľají v križovatke Bajkalská-Vajnorská - linky č. 2, 4, 98, X2 a X4 - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


Zmeny a obmedzenia v MHD

Výmena koľají v križovatke Bajkalská-Vajnorská - linky č. 2, 4, 98, X2 a X4

Dopravný podnik Bratislava si dovoľuje informovať cestujúcu verejnosť, že z dôvodu výmeny koľají v križovatke Vajnorská – Bajkalská bude 17., 18. a 19. novembra 2017 bude zmenená organizácia dopravy a do premávky budú nasadená aj náhradná autobusová doprava. V pondelok 20.11.2017 sa bude v tomto úseku premávať už bez obmedzení.

Linka č. 2 nebude premávať.

Linka č. 4 medzi Dúbravkou a zastávkou „Trnavské mýto“ bude premávať bez zmeny trasy. Od uvedenej zastávky bude premávať odklonom do Ružinova po trase liniek č. 8 a 9. Späť pôjde po totožnej trase.

Autobusová náhradná doprava linky č. X2
premáva po okružnej trase: ŽST NOVÉ MESTO (z nástupišťa linky 196), Vajnorská, Trnavské mýto, Krížna, Vazovova, Floriánske námestie, Radlinského, BLUMENTÁL, Vazovova, Krížna, Trnavské mýto, Vajnorská, ŽST NOVÉ MESTO.

Autobusová náhradná doprava linky č. X4 premáva po okružnej trase: ZLATÉ PIESKY (zo zastávky liniek 57 a 65 na Starej Vajnorskej), Stará Vajnorská, Vajnorská, Trnavské mýto, Krížna, Vazovova, Floriánske námestie, Radlinského, BLUMENTÁL, Vazovova, Krížna, Trnavské mýto, Vajnorská, Bojnická, Stará Vajnorská, ZLATÉ PIESKY.

Autobusy náhradnej dopravy liniek č. X2 a X4 obslúžia na trase existujúce zastávky. Zastávku „Legionárska“ na Krížnej v smere Blumentál obslúžia na električkovej zastávke.

Autobusy náhradnej linky X4 obslúžia v smere Zlaté piesky aj novozriadenú zastávku „Zátišie“ na Vajnorskej ul. (situovanú pred železničným nadjazdom).

Za nevyhnutnú zmenu v organizácii MHD sa ospravedlňujeme.
 

Zmeny a obmedzenia v MHD