Výluka električiek v Dúbravke s náhradnou dopravou - linky č. 4, 5 a X5 - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


Zmeny a obmedzenia v MHD

Výluka električiek v Dúbravke s náhradnou dopravou - linky č. 4, 5 a X5

Dopravný podnik Bratislava informuje cestujúcu verejnosť, že v dňoch 16. a 17. decembra 2017 (sobota a nedeľa) bude prebiehať úprava električkovej trate s otvoreným štrkovým lôžkom pomocou automatického strojného zariadenia (podbíjačky) na Dúbravskej radiále v úseku Hanulova – Pri kríži. Z toho dôvodu bude celodenne vylúčená premávka električiek, ktoré budú nahradené autobusovou linkou náhradnej dopravy X5. 

Linka č. 4 premávka bude po skrátenej trase, zo Zlatých pieskov po Karlovu Ves
Linka č. 5 premávka bude po skrátenej trase, z Rače po Karlovu Ves
Linka X5 náhradná autobusová doprava : premávka bude v úseku Karlova Ves, Borská - Dúbravka, Pri kríži
 

Zmeny a obmedzenia v MHD