Víkendová výluka električkovej dopravy - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


Zmeny a obmedzenia v MHD

Víkendová výluka električkovej dopravy

Linky:

č.: 5, 9, 15

Z dôvodu montáže vežového žeriavu na Radlinského ulici bude v dňoch 21. a 22. januára vylúčená premávka električiek na Obchodnej ulici a na časti Radlinského ulice.

Linka č. 5 bude premávať medzi Radlinského ulicou (zastávka „Floriánske námestie“ smer do mesta, resp. „Vazovova“ smer Rača) a zastávkou „Kapucínska“ obojsmerne cez Americké námestie, Špitálsku a Námestie SNP

Linka č. 9 medzi zastávkami „Legionárska“ na Krížnej ulici a „Kapucínska“ bude obojsmerne odklonená cez Krížnu, Odborárske námestie, Špitálsku a Námestie SNP

Linka č. 15 v smere na Námestie Ľudovíta Štúra od zastávky „Legionárska“ pokračuje z Krížnej priamo k Americkému námestiu a na Špitálsku ulicu, od zastávky „Jesenského“ po stálej trase.

Linka č. 15 smerom na Zlaté piesky od zastávky „Šafárikovo námestie" ide cez Špitálsku a Odborárske námestie na Krížnu ulicu, kde od zastávky „Legionárska“ pokračuje svojou stálou trasou.

 

Počas trvania výluky linkami č. 5, 9, 15 nebudú obsluhované zastávky „Námestie SNP“, na Obchodnej ulici „Poštová“ a „Vysoká“ (obojsmerne), „Floriánske námestie“ (smer Rača), „STU“ (smer mesto) a tiež zastávka „Vazovova“ na Vazovovej ulici.

 

•    Na zastávke „Námestie SNP“ prosíme cestujúcich linky č. 15 (smer Zlaté piesky) prejsť na zastávku „Kamenné nám.“ na začiatku Špitálskej ulici.

 

•    Cestujúcim na zastávke „Poštová“ odporúčame prejsť cez Župné námestie na zastávku „Kapucínska“, ktorá je obsluhovaná električkovými linkami 1, 5, 9.

 

•    Cestujúci v oblasti zastávky „Vysoká“ majú možnosť prejsť na Špitálsku ulicu, kde na zastávke „Mariánska“ zastavujú presmerované linky č. 5, 9 a 15.

 

•    Zo zastávky „STU“ v smere do centra mesta a zo zastávky „Floriánske námestie“ v smere do Rače ponúkame možnosť využiť v blízkosti zastávku „Americké námestie“.

 

•    Cestujúcim na zastávke „Vazovova“ na Vazovovej ulici pri ceste smerom do mesta odporúčame prejsť k presmerovaným linkám č. 9 a 15 na Americkom námestí. V smere von z mesta (Ružinov, Zlaté piesky) je možné tu použiť linku č. 16 alebo prejsť k linkám č. 9 a 15 na zastávke „Odborárske námestie“.

Zmeny a obmedzenia v MHD