Rekonštrukcia komunikácie Saratovská – linky č. 20, 23, 26, 84, 123 a N21 - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


Zmeny a obmedzenia v MHD

Rekonštrukcia komunikácie Saratovská – linky č. 20, 23, 26, 84, 123 a N21

Od 25. novembra 2017 približne od 08:00 bude prebiehať oprava povrchu komunikácie Saratovská v úseku a smere od križovatky s Drobného ulicou po križovatku s Dúbravčickou ulicou a v úseku a smere od OD Saratov po križovatku s Repašského ulicou. Predpokladaný termín ukončenia je 1. december 2017.

Zastávky autobusov MHD OD Saratov obojsmerne a výstupište linky č. 84 Pri kríži nebudú počas prác obsluhované. Linka č. 84 bude mať zriadené náhradné výstupište na priebežnej zastávke Pri kríži (ako linka č. 20).
 

Zmeny a obmedzenia v MHD