Rekonštrukcia komunikácie Repašského – linky č. 20, 26, 83, 123 a N34 - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


Zmeny a obmedzenia v MHD

Rekonštrukcia komunikácie Repašského – linky č. 20, 26, 83, 123 a N34

Od 18. júla 2017 od 10:00 bude prebiehať oprava povrchu komunikácie Repašského - Žatevná v úseku od križovatky so Saratovskou ulicou po križovatku s ulicou Pod záhradami. V danom úseku bude zriadená jednosmerná premávka v smere zo Saratovskej ulice.

Linka č. 20 smer Opletalova (odchody zo Žatevnej): od zastávky Žatevná po trase Pod záhradami, Saratovská, kde sa od zastávky OD Saratov napojí na svoju trasu. Vynechá zastávku Pekníkova, obslúži zastávku Drobného.

Linka č. 26 smer Jána Jonáša - Volkswagen: od zastávky Žatevná po trase Pod záhradami, Saratovská, kde sa od zastávky OD Saratov napojí na svoju trasu. Vynechá zastávku Pekníkova, obslúži zastávku Drobného.

Linka č. 83 smer Technopol: od zastávky Žatevná po trase Pod záhradami, Saratovská, kde sa od zastávky Alexyho napojí na svoju trasu. Vynechá zastávky Pekníkova a Drobného, obslúži zastávky Tulipánová a Vendelínska.

Linka č. 123 smer Lamač: od zastávky Žatevná po trase Pod záhradami, Saratovská, kde sa od zastávky OD Saratov napojí na svoju trasu. Vynechá zastávku Pekníkova, obslúži zastávku Drobného.

Linka č. N34 smer Hlavná stanica: od zastávky Žatevná po trase Pod záhradami, Saratovská, kde sa od zastávky Alexyho napojí na svoju trasu. Vynechá zastávky Pekníkova a Drobného, obslúži zastávky Tulipánová a Vendelínska.

Predpokladaný termín ukončenia je 30. júla 2017.
 

Zmeny a obmedzenia v MHD