Rekonštrukcia komunikácie M. Schneidera Trnavského – linky č. 20, 83, 84 a N34 - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


Zmeny a obmedzenia v MHD

Rekonštrukcia komunikácie M. Schneidera Trnavského – linky č. 20, 83, 84 a N34

Od 25. novembra 2017 približne od 08:00 bude prebiehať oprava povrchu komunikácie M. Schneidera Trnavského v úseku a smere od križovatky s Ulicou Janka Alexyho po križovatku so Švantnerovou ulicou. Predpokladaný termín ukončenia je 1. december 2017.

Zastávka autobusov MHD Alexyho v smere do mesta nebude počas prác obsluhovaná.
 

Zmeny a obmedzenia v MHD