Rekonštrukcia komunikácie Karadžičova – linky č. 78, 210 a N33 - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


Zmeny a obmedzenia v MHD

Rekonštrukcia komunikácie Karadžičova – linky č. 78, 210 a N33

Od 11. novembra 2017 približne od 06:00 bude prebiehať oprava povrchu komunikácie Karadžičova v úseku a smere od križovatky s Poľnou ulicou po križovatku s Bazovou ulicou. Predpokladaný termín ukončenia je 13. november 2017.

Zastávka MHD Šoltésovej v smere na Legionársku ulicu, nebude počas prác obsluhovaná.
 

Zmeny a obmedzenia v MHD