Oprava komunikácie Bajkalská – linky 74, 75, 78 a 98 - aktualizácia - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


Zmeny a obmedzenia v MHD

Oprava komunikácie Bajkalská – linky 74, 75, 78 a 98 - aktualizácia

Od 16. apríla 2018 bude prebiehať oprava povrchu komunikácie Bajkalská v úseku a smere od križovatky s Drieňovou ulicou po Trenčiansku ulicu. Premávka bude presmerovaná do vnútorného jazdného pruhu.

Od začiatku dennej premávky budú zastávky „Drieňová“ v smere na Ružinovskú a náhradná zastávka „Bajkalská“ (zriadená pred križovatkou s Trnavskou cestou) zrušené.

Obnovená bude pôvodná zastávka „Bajkalská“ v smere na Ružinovskú. Naďalej pokračuje oprava zastávky „Drieňová“ v smere na Trnavskú cestu. Predpokladaný termín opravy zastávky „Drieňová“ je 18. máj 2018.

Linka 66 smer Trhovisko: neobslúži zastávku „Drieňová“.

Linka 74 smer Vlčie hrdlo: neobslúži stálu zastávku „Drieňová“.
smer Hlavná stanica: obslúži zastávku „Drieňová“ (ako linka 66). Neobslúži stálu zastávku „Drieňová“.

Linka 75 pôvodná obsluha zastávok

Linka 78 pôvodná obsluha zastávok

Linka 98 pôvodná obsluha zastávok

Predpokladaný termín ukončenia je 20. apríl 2018.
 

Od 9. apríla 2018 bude prebiehať oprava povrchu komunikácie Bajkalská v úseku od križovatky s Trnavskou cestou po križovatku s Drieňovou ulicou. Premávka bude presmerovaná do vnútorného jazdného pruhu. Od začiatku dennej premávky budú zastávky „Bajkalská“ v smere na Ružinovskú a „Drieňová“ v smere na Bajkalskú zrušené.

Náhradná zastávka Bajkalská bude zriadená pred križovatkou s Trnavskou cestou (ako Slovak Lines).

Linka 74 smer Vlčie hrdlo: neobslúži stálu zastávku „Bajkalská“.
smer Hlavná stanica: obslúži zastávku „Drieňová“ (ako linka 66). Neobslúži stálu zastávku „Drieňová“.

Linka 75 smer Čiližská: obslúži náhradnú zastávku „Bajkalská“ pred križovatkou s Trnavskou cestou a zastávku „Drieňová“ (ako linka 74). Neobslúži stálu zastávku „Bajkalská“.

Linka 78 smer Čiližská: neobslúži stálu zastávku „Bajkalská“.

Linka 98 smer Jasovská: obslúži náhradnú zastávku „Bajkalská“ pred križovatkou s Trnavskou cestou a zastávku „Drieňová“ (ako linka 74). Neobslúži stálu zastávku „Bajkalská“.

Predpokladaný termín ukončenia je 9. máj 2018.
 

Zmeny a obmedzenia v MHD