Oprava električkového priecestia Pionierska – dotknuté linky č. 3, 5 a X3 - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


Zmeny a obmedzenia v MHD

Oprava električkového priecestia Pionierska – dotknuté linky č. 3, 5 a X3

DPB, a.s. informuje cestujúcu verejnosť, že na Račianskej radiále v úseku Blumentál - Vozovňa Krasňany bude v dňoch 1. novembra, 4. a 5. novembra 2017 (streda – sviatok, sobota a nedeľa) od začiatku do ukončenia dennej premávky vylúčená premávka električiek z dôvodu opravy električkového priecestia Pionierska-Račianska-Jarošova.

Linka č. X3 električka náhradnej dopravy bude premávať v úseku Rača - Vozovňa Krasňany

Linka č. X3 autobus náhradnej dopravy bude premávať v úseku Vozovňa Krasňany - Blumentál

Linka č. 3 bude zrušená, náhradou bude zhustený interval na linke č. 1

Linka č. 5 obojsmerne: DÚBRAVKA, Saratovská, Karloveská, Nábr. arm. gen. Svobodu, tunel, Kapucínska, Obchodná, Radlinského, Vazovova, Krížna, Trnavské mýto, Vajnorská, VOZOVŇA JURAJOV DVOR
 

Zmeny a obmedzenia v MHD