Nedostupné služby - technologická údržba - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


Zmeny a obmedzenia v MHD

Nedostupné služby - technologická údržba

Dopravný podnik Bratislava, a. s. informuje cestujúcich, že z dôvodu technologickej údržby na strane dodávateľa telekomunikačných služieb, budú dňa 12.03.2018 v čase od 01.00 do 05.00 nedostupné služby:

- eShop (v tomto čase nebude možné zakúpiť si ePCL prostredníctvom internetu),

- zakúpiť elektronický cestovný lístok a zapísať internetový predaj (plnenie elektronickej peňaženky a zakúpenie PCL) v označovačoch cestovných lístkov.

DPB, a. s. odporúča využiť iné formy obstarania jednorazového cestovného lístka: automaty na predaj cestovných lístkov, predajné miesta IDS BK, služby províznych predajcov (PNS), SMS cestovný lístok.

Za vzniknuté problémy sa cestujúcim ospravedlňujeme.
 

Zmeny a obmedzenia v MHD