Možná znížená dostupnosť SMS lístka - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


Zmeny a obmedzenia v MHD

Možná znížená dostupnosť SMS lístka

 Dopravný podnik Bratislava upozorňuje cestujúcu verejnosť, že v sobotu 21. októbra 2017 v čase od 21:00 do 00:00 môže dôjsť k zníženej dostupnosti služby SMS cestovný lístok. V tomto čase bude plánovaná technická zmena SMS systému.

Cestujúcim pripomíname, že na kúpu cestovného lístka môžu využiť aj iné možnosti – automaty, všetky predajné miesta IDS BK, elektronický cestovný lístok, novinové stánky, či ďalšie distribučné miesta.

Za prípadné problémy sa cestujúcim ospravedlňujeme.

Zmeny a obmedzenia v MHD