Krátkodobo nefunkčný predaj eCL a zápis EP a PCL v označovačoch - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


Zmeny a obmedzenia v MHD

Krátkodobo nefunkčný predaj eCL a zápis EP a PCL v označovačoch

Dopravný podnik Bratislava, a. s. informuje cestujúcich, že z dôvodu technickej údržby nebude možné zakúpiť elektronický cestovný lístok a zapísať internetový predaj (plnenie elektronickej peňaženky a zakúpenie predplatného cestovného lístka) v označovačoch cestovných lístkov:
od 24.02.2018 od 20.00 hod. do 25.02.2018 do 03.00 hod. a
od 25.02.2018 od 20.00 hod. do 26.02.2018 do 03.00 hod.

Internetový zápis je možné realizovať v multifunkčných predajných automatoch alebo na predajných miestach DPB, a. s.

DPB, a. s. odporúča využiť iné formy obstarania jednorazového cestovného lístka: automaty na predaj cestovných lístkov, predajné miesta IDS BK, služby províznych predajcov (PNS), SMS cestovný lístok.

Za vzniknuté problémy sa cestujúcim ospravedlňujeme.
 

Zmeny a obmedzenia v MHD