DPB mení názvy niektorých zastávok MHD - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


Zmeny a obmedzenia v MHD

DPB mení názvy niektorých zastávok MHD

Dopravný podnik Bratislava informuje cestujúcu verejnosť, že od 12.3.2018 budú zmenené niektoré názvy zastávok – zastávky v prestupných uzloch dostanú spoločný názov a niektoré komerčné názvy zastávok sa menia na pôvodné názvy.

Zastávky v prestupných uzloch pod spoločným názvom:
- zlúčenie názvu zastávky „Čachtická“ a „Detvianska“ na nový názov „Cintorín Rača“
- zlúčenie názvu zastávky „Žilinská“ a „Štefanovičova“ na nový názov „Úrad vlády SR“
- zmena názvu zastávky „Šancová“ na „Karpatská“
- zmena názvu zastávky „Kaštieľska“ na „Mierová“
- zmena názvu zastávky „Odborárske nám.“ na „Americké nám.“
- zmena názvu zastávky „Mickiewiczova“ na „Americké nám.“
- zmena názvu zastávky „Legionárska“ na „Krížna“

Úpravy a zmeny v názvoch zastávok:
- zmena názvu zastávky „Na vrátkach“ na „ŽST Lamač“
- zmena názvu zastávky „Lediny“ na „Pod násypom“
- zmena názvu zastávky „Hodonínska“ na „Pod násypom“
- zmena názvu zastávky „Obchod Vajnory“ na „OC Vajnory“
- zmena názvu zastávky „Váhostav“ na „Pod gaštanmi“
- zmena názvu zastávky „Na pantoch“ na „Na pántoch“
- zmena názvu zastávky „Cesta na letisko“ na „Letisko, parkovisko“
- zmena názvu zastávky „Fatruny“ na „Fafruny“
- zmena názvu zastávky „Cintorínska“ na „Ondrejský cintorín“
- zmena názvu zastávky „Vojenský útvar“ na „Regrútska“
- zmena názvu zastávky „Gagarinova-Rádio Europa 2“ na „Gagarinova“
- zmena názvu zastávky „Herlianska-OC RETRO“ na „Herlianska“
- zmena názvu zastávky „Hraničná-OC RETRO“ na „Hraničná“
- zmena názvu zastávky „Nevädzová-OC RETRO“ na „Nevädzová“
- zmena názvu zastávky „Pri starom letisku“ na „OC Vajnory“
- zmena názvu zastávky „Park kultúry“ na „Kráľovské údolie“
- zmena názvu zastávky „Šíravská“ na „MiÚ Vrakuňa
- zmena názvu zastávky „Vrakuňa-záhrady“ na „Podpriehradná“
- zmena názvu zastávky „Záhumenice-DREVONA“ na „OC Rača“ – len konečná linky č. 56
- zmena názvu zastávky „VD Úsvit“ na „Zálužická“
- zmena názvu zastávky „Shopping Park Soravia“ na „OC Rožňavská“

 

Zmeny a obmedzenia v MHD