Aktuálna dopravná situácia - sneženie - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


Zmeny a obmedzenia v MHD

Aktuálna dopravná situácia - sneženie

Dopravný podnik Bratislava si dovoľuje informovať cestujúcich, že vzhľadom na nepriaznivé poveternostné podmienky dochádza na viacerých úsekoch k meškaniu MHD.
Ráno bola zabezpečená výprava vozidiel MHD v plnom rozsahu. Dispečing DPB, a.s. zaznamenáva prevažne problém trolejbusovej dopravy od 05:20 do 07:40 a od 07:45 je prerušená premávka trolejbusov liniek 204, 209 a 212 na Pražskej a Stromovej ulici obojsmerne z dôvodu zhoršenej poveternostnej situácie a spadnutého stromu na trakčnom vedení (Stromová). Od 08:00 je premávka trolejbusov odklonená cez Patrónku, Lovinského a Hroboňovu na Pražskú.

V ostatných častiach mesta MHD premáva s meškaniami od 10 do 30 minút, vodiči jazdia opatrne a so zvýšenou obozretnosťou. Zamestnanci DPB, a.s. sú v pohotovosti, v teréne čistia zastávky, trate a obratiská MHD.

AKTUALIZÁCIA 09:36 V čase o 09:30 je obnovená premávka MHD v plnom rozsahu v oblasti Kramárov. Meškanie MHD sa nám zvýšilo od 30 až do 60 minút.

AKTUALIZÁCIA 10:36 V čase od 10:20 premávka na Kolibe obnovená. Meškanie MHD od 30 minút a viac.

AKTUALIZÁCIA 14:35 Linky MHD premávajú s meškaniami od 30 minút a viac, vodiči jazdia so zvýšenou obozretnosťou, zamestnanci DPB sú v pohotovosti, v teréne čistia zastávky, trate a obratiská MHD. Od cca 14:50 polícia priebežne uzatvára Most SNP z dôvodu odstraňovania ľadu na mostnej konštrukcii - autobusové linky budú priebežne zdržiavané a políciou v spolupráci s dispečingom DPB, a.s. postupne cez most púšťané.

AKTUALIZÁCIA 15:10 Polícia uzavrela Most SNP, autobusové linky sú odklonené - dotknuté linky MHD č. 50, 59, 80, 83, 84, 88, 91, 93, 94, 184, 191, 901


AKTUALIZÁCIA 16:35 Premávka autobusov cez Most SNP obnovená v plnom rozsahu. Za vzniknuté problémy pri cestovaní MHD sa ospravedlňujeme!
 

Zmeny a obmedzenia v MHD