Dočasne nefungujúce fotopracovisko na Olejkárskej 1 - aktualizácia - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


Zmeny a obmedzenia v MHD

Dočasne nefungujúce fotopracovisko na Olejkárskej 1 - aktualizácia

Aktualizácia: Fotopracovisko na Olejkárskej 1 je opäť funkčné.

Z technických dôvodov dočasne nie je možné na pracovisku Olejkárska 1 využívať fotopracovisko. Pre vyhotovenie novej čipovej karty na tomto pracovisku je potrebné priniesť aj aktuálnu fotografiu (3 x 3,5 cm). 

Zmeny a obmedzenia v MHD