Prenájom vozidiel - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


Prenájom vozidiel

Mimoriadne jazdy historickými vozidlami I Nepravidelná autobusová dopravaNákladná doprava

Nepravidelná doprava historickými električkami

Okružné vyhliadkové jazdy Bratislavou
Zmluvné jazdy pre jednotlivcov a skupiny si môžete objednať osobne alebo písomne na adrese:
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, Olejkárska č. 1, 814 52 Bratislava

Tel.: (02) 5950 1284
Mob: +421 903 690 044

e-mail: historicka.elektricka@dpb.sk

V období od 01.11. do 31.03. jazdy historickými električkami neposkytujeme.

Cenník nájdete TU. (PDF, ~145KB)

Objednávkový formulár pre fyzické osoby (PDF, ~109KB)

Objednávkový formulár pre právnické osoby (PDF, ~109KB)

Prepravný poriadok pre nepravidelnú dopravu (PDF, ~179KB)

                         

Nepravidelná doprava historickými autobusmi

Zmluvné jazdy pre jednotlivcov a skupiny si môžete objednať osobne alebo písomne na adrese:
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, Olejkárska č. 1, 814 52 Bratislava

Tel: (02) 5950 1430, 5950 1284

Mobil: 0903 690 044

e-mail: historicke.autobusy@dpb.sk

V období od 01.11. do 31.03. jazdy historickými autobusmi neposkytujeme.

Cenník nájdete TU. (PDF, ~145KB)

Objednávkový formulár pre fyzické osoby (PDF, ~109KB)

Objednávkový formulár pre právnické osoby (PDF, ~109KB)

Prepravný poriadok pre nepravidelnú dopravu (PDF, ~179KB)

   

Nepravidelná autobusová doprava

Zmluvné jazdy pre jednotlivcov a skupiny si môžete objednať osobne alebo písomne na adrese:
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, Olejkárska č. 1, 814 52 Bratislava

Tel: (02) 5950 1284

Mobil: 0903 690 044

e-mail: nepravidelna.doprava@dpb.sk

   

Cenník nájdete TU. (PDF, ~151KB)

Objednávkový formulár pre fyzické osoby (PDF, ~109KB)

Objednávkový formulár pre právnické osob(PDF, ~109KB)

Prepravný poriadok pre nepravidelnú dopravu (PDF, ~179KB)
 

Nákladná doprava

Kontakt:
Vybavuje: odbor cestných motorových vozidiel Dopravného podniku Bratislava a. s.

Tel: (02) 5950 2562

Cenník nákladnej dopravy (PDF, ~102KB)