Náborový deň 28.11.2017 - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


Náborový deň 28.11.2017

 NÁBOROVÝ DEŇ VODIČOV MHD

PRIJMEME VODIČKY A VODIČOV
ELEKTRIČIEK, AUTOBUSOV A TROLEJBUSOV

Dňa 28. novembra 2017 o 11:00 hod.

pozývame všetkých, ktorí majú záujem stať sa vodičmi autobusu, trolejbusu či električky do Dopravného podniku Bratislava, a.s. na Olejkárskej ulici 1 v Bratislave.

Oboznámime vás so všetkým, čo je potrebné pre prácu vodiča na pravidelných linkách MHD v Bratislave, ukážeme vám jednotlivé prevádzky, kde si budete môcť sadnúť na miesto vodiča, priblížime vám pracovné a mzdové podmienky a sociálne benefity.

Za vodičov si vás vyškolíme vo vlastnej autoškole, musíte však vlastniť vodičské oprávnenie minimálne skupiny B a spĺňať vekovú hranicu 20 rokov (vodič električky) alebo 24 rokov (vodič autobusu a trolejbusu)

Všetci záujemci, ktorí máte záujem zúčastniť sa, prosím nahláste svoju účasť na emailovej adrese vodici@dpb.sk alebo tel. číslach 5950 2121 a 5950 2234.

Miesto práce
Dopravný podnik Bratislava, a.s., Olejkárska 1, 814 52 Bratislava, Bratislavský kraj

Druh pracovného pomeru
plný úväzok, skrátený úväzok

Ponúkaný plat (brutto)
do 1200 EUR brutto

KRITÉRIÁ:
• Vodič autobusu či trolejbusu musí spĺňať minimálny vekový limit 24 rokov, vodič električky 20 rokov
• Uchádzač na pozíciu vodiča musí byť zdravotne spôsobilý a musí absolvovať aj psychologické testy. Sú to štandardné testy, ktoré uchádzači obvykle bezproblémovo zvládajú.

Osobnostné predpoklady
• Predovšetkým je treba mat vzťah k motorom, k ľuďom, slušné a zdvorilé vystupovanie
• Dôležité je aby vodiči boli komunikatívni a trpezliví, s vysokou schopnosťou spoľahlivosti a sebaovládania. V našom prípade je vítaný aj pozitívny vzťah k Bratislave 

KURZY:
DPB ponúka na vlastné náklady preškolenie zo skupín B a C na skupinu D pre autobusy a trolejbusy a na vedenie električiek. Toto preškolenie zabezpečujeme vo vlastnom stredisku Autoškoly. Je to veľký benefit, ktorý mnohé dopravné spoločnosti neponúkajú. Tým si samozrejme vodičov zaväzujeme na zotrvanie v podniku na určitú dobu.

BENEFITY VODIČOV V SKRATKE
• náborový príspevok pre kvalifikovaného vodiča autobusu, trolejbusu vo výške 3000 EUR
• odmena za odporučenie kvalifikovaného vodiča autobusu, trolejbusu („Nájdi si parťáka“)*
• získanie príslušného vodičského oprávnenia a odbornej spôsobilosti vodiča MHD ZDARMA
• možnosť ubytovania v zazmluvnených ubytovniach s finančným príspevkom pre všetkých zamestnancov bez ohľadu na miesto trvalého bydliska
• mzdové zvýhodnenie za:
    o prácu nadčas
    o prácu vo sviatok
    o nočnú prácu
    o prácu v sobotu a v nedeľu
    o zvýšenú namáhavosť
    o bonus za bez škodový výkon práce
    o prácu v odpoludňajšej zmene
• odmeny za:
    o prerušenie prácu v dôsledku delenej zmeny
    o pri príležitosti pracovných a životných jubileách
    o mimoriadne odmeny pri pozitívnom plnení hospodárskych výsledkov podniku
    o iniciatívny prístup k riešeniu problematiky zabezpečovania výpravy vozidiel MHD
• náhrada mzdy pri prekážkach v práci nad rámec Zákonníka práce
• odstupné nad rámec Zákonníka práce
• odchodné pri prvom odchode do starobného resp. invalidného dôchodku nad rámec Zákonníka práce
• príspevok na stravovanie zamestnancov (príspevok z nákladov zamestnávateľa a sociálneho fondu) formou stravovacej karty Ticket Restaurant
• príspevok na pitný režim pri dlhotrvajúcich vysokých denných teplotách
• sociálne výpomoci zamestnancom zo Sociálneho fondu napr.:
    o pri narodení dieťaťa
    o pri pracovnom úraze, atď.
• príspevok ženám pri príležitosti MDŽ
• športové a spoločenské aktivity organizované zamestnávateľom pre zamestnancov
• príspevok na detskú rekreáciu
• ocenenie vodičov pri príležitosti „Dňa zamestnancov“
• periodická starostlivosť o zdravotný stav vodičov MHD
• doplnkové dôchodkové sporenie
• zvýhodnené cestovanie prostriedkami MHD pre vodičov MHD a ich rodinných príslušníkov

DPB, a.s. ponúka svojim zamestnancom (novým i existujúcim) zázemie stabilnej spoločnosti, férové a motivujúce odmeňovanie, tiež príjemné pracovné prostredie aj vďaka priebežne modernizovanému vozidlovému parku.