Náborový deň 13.3.2018 v Prešove - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


Náborový deň 13.3.2018 v Prešove

DOPRAVNÝ PODNIK BRATISLAVA
ORGANIZUJE CELOSLOVENSKÝ
NÁBOROVÝ DEŇ VODIČOV MHD

 

PRIJMEME VODIČKY A VODIČOV
ELEKTRIČIEK, AUTOBUSOV A TROLEJBUSOV

Dňa 13. marca 2018 o 10:00 hod. v Prešove
SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA MLADOSŤ
Pod Kalváriou 36, 08001 Prešov


všetkých, ktorí máte záujem stať sa vodičmi autobusu, trolejbusu či električky alebo sa chcete dozvedieť viac o iných ponúkaných pracovných príležitostiach, pozývame do Prešova na stretnutie so zamestnancami Dopravného podniku Bratislava, a.s., dňa 13. marca 2018.

Oboznámime vás so všetkým, čo je potrebné pre prácu vodiča na pravidelných linkách MHD v Bratislave, priblížime vám pracovné a mzdové podmienky a sociálne benefity.

Za vodičov si vás vyškolíme vo vlastnej autoškole, musíte však vlastniť vodičské oprávnenie minimálne skupiny B a spĺňať vekovú hranicu 20 rokov (vodič električky) alebo 24 rokov (vodič autobusu a trolejbusu)

Všetci záujemci, ktorí máte záujem stretnúť sa s nami v Prešove, prosím nahláste svoju účasť na emailovej adrese vodici@dpb.sk alebo tel. číslach 5950 2121 a 5950 2234.

Miesto práce
Dopravný podnik Bratislava, a.s., Olejkárska 1, 814 52 Bratislava, Bratislavský kraj

Druh pracovného pomeru
plný úväzok, skrátený úväzok

Ponúkaný plat (brutto)
do 1200 EUR brutto

KRITÉRIÁ:
• Vodič autobusu či trolejbusu musí spĺňať minimálny vekový limit 24 rokov, vodič električky 20 rokov
• Uchádzač na pozíciu vodiča musí byť zdravotne spôsobilý a musí absolvovať aj psychologické testy. Sú to štandardné testy, ktoré uchádzači obvykle bezproblémovo zvládajú.

Osobnostné predpoklady
• Predovšetkým je treba mat vzťah k motorom, k ľuďom, slušné a zdvorilé vystupovanie
• Dôležité je aby vodiči boli komunikatívni a trpezliví, s vysokou schopnosťou spoľahlivosti a sebaovládania.

KURZY:
DPB ponúka na vlastné náklady preškolenie zo skupín B a C na skupinu D pre autobusy a trolejbusy a na vedenie električiek. Toto preškolenie zabezpečujeme vo vlastnom stredisku Autoškoly. Je to veľký benefit, ktorý mnohé dopravné spoločnosti neponúkajú. Tým si samozrejme vodičov zaväzujeme na zotrvanie v podniku na určitú dobu.

BENEFITY VODIČOV V SKRATKE
• náborový príspevok pre kvalifikovaného vodiča autobusu, trolejbusu vo výške 3000 EUR
• odmena za odporučenie kvalifikovaného vodiča autobusu, trolejbusu („Nájdi si parťáka“)*
• získanie príslušného vodičského oprávnenia a odbornej spôsobilosti vodiča MHD ZDARMA
• možnosť ubytovania v zazmluvnených ubytovniach s finančným príspevkom pre všetkých zamestnancov bez ohľadu na miesto trvalého bydliska
• mzdové zvýhodnenie za:
o prácu nadčas
o prácu vo sviatok
o nočnú prácu
o prácu v sobotu a v nedeľu
o zvýšenú namáhavosť
o bonus za bez škodový výkon práce
o prácu v odpoludňajšej zmene
• odmeny za:
o prerušenie prácu v dôsledku delenej zmeny
o pri príležitosti pracovných a životných jubileách
o mimoriadne odmeny pri pozitívnom plnení hospodárskych výsledkov podniku
o iniciatívny prístup k riešeniu problematiky zabezpečovania výpravy vozidiel MHD
• náhrada mzdy pri prekážkach v práci nad rámec Zákonníka práce
• odstupné nad rámec Zákonníka práce
• odchodné pri prvom odchode do starobného resp. invalidného dôchodku nad rámec Zákonníka práce
• príspevok na stravovanie zamestnancov (príspevok z nákladov zamestnávateľa a sociálneho fondu) formou stravovacej karty Ticket Restaurant
• príspevok na pitný režim pri dlhotrvajúcich vysokých denných teplotách
• sociálne výpomoci zamestnancom zo Sociálneho fondu napr.:
o pri narodení dieťaťa
o pri pracovnom úraze, atď.
• príspevok ženám pri príležitosti MDŽ
• športové a spoločenské aktivity organizované zamestnávateľom pre zamestnancov
• príspevok na detskú rekreáciu
• ocenenie vodičov pri príležitosti „Dňa zamestnancov“
• periodická starostlivosť o zdravotný stav vodičov MHD
• doplnkové dôchodkové sporenie
• zvýhodnené cestovanie prostriedkami MHD pre vodičov MHD a ich rodinných príslušníkov

DPB, a.s. ponúka svojim zamestnancom (novým i existujúcim) zázemie stabilnej spoločnosti, férové a motivujúce odmeňovanie, tiež príjemné pracovné prostredie aj vďaka priebežne modernizovanému vozidlovému parku.