Pomôž vidieť nevidiacim! - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


aktualita

Nezatváraj oči pred nevidiacimi!

25. 04. 2012

Dopravný podnik Bratislava (DPB) v spolupráci s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) realizuje informačno - osvetovú kampaň, ktorou chce vyjsť v ústrety cestujúcim so zrakovým postihnutím.

Verejnosť sa pri cestovaní MHD často stretáva so spolucestujúcimi, ktorí majú zrakové postihnutie. Tí však majú sťažené podmienky či už pri nástupe alebo výstupe do prostriedku MHD, prípadne pri ďalších situáciách, ktorým musia čeliť. Možnosti pohybu nevidiacich a slabozrakých ľudí sú na zastávke obmedzené, spoliehajú sa preto nielen na pomoc zo strany vodičov, ale i verejnosti. Aj preto sa DPB rozhodol realizovať kampaň „Nezatváraj oči pred nevidiacimi“, ktorej hlavným cieľom je pripomenúť cestujúcej verejnosti, že aj hendikepovaní ľudia sú súčasťou našej spoločnosti a majú rovnaké práva na verejnú dopravu ako tí bez zdravotného postihnutia.

DPB sa edukatívnym spôsobom snaží naučiť verejnosť ako uľahčiť život a cestovanie občanom so zrakovým postihnutím. Cenné rady, ktoré môžu výrazne skvalitniť cestovanie zrakovo postihnutých ľudí Dopravnému podniku Bratislava poskytla Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Od prvého marcového týždňa boli v pravidelnej týždňovej periodicite počas šiestich týždňov zverejnené na webe Dopravného podniku Bratislava (www.dpb.sk) edukatívne informácie o spôsobe pomoci nevidiacim.

 Kľúčový vizuál ku kampani Nezatváraj oči pred nevidiacimi!