Dopravná psychológia - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


Dopravná psychológia

Ambulancia pracovnej, organizačnej a dopravnej psychológie Dopravného podniku Bratislava, a.s. 

 

Adresa pracoviska: Bojnická 1, Bratislava( vozovňa Trnávka )
Tel: (02) 5950 2494
E-mail: psycholog@dpb.sk
Ordinačné hodiny: každý pracovný deň od 7:30 do 15:00

 

Psychologické služby referátu zabezpečujú špecializovaní psychológovia s certifikátom na certifikovanú činnosť dopravná psychológia s licenciami vydanými Slovenskou komorou psychológov, ktorí sú zapísaní v zozname psychológov oprávnených posudzovať psychickú spôsobilosť vodičov na stránke www.komorapsychologov.sk. Pracovisko je držiteľom certifikátu medzinárodne platnej normy systému riadenia kvality EN ISO 9001:2008, je vybavené najmodernejším systémom prístrojovej dopravno – psychologickej diagnostiky – Viedenským testovacím systémom spoločnosti Schuhfried s batériou Expert System Traffic STANDARD a PLUS, ktorý zabezpečuje vysokú úroveň objektívnosti a spoľahlivosti.

Služby referátu dopravnej psychológie DPB a.s. sú dostupné v pracovných dňoch v rámci ordinačných hodín, pričom na vyšetrenie je potrebné sa objednať telefonicky, alebo mailom. Na vyšetrenie je potrebné priniesť Výpis z evidenčnej karty vodiča z PZ SR (vybavuje sa v mieste bydliska). Ceny služieb sú uvedené v cenníku.

Poskytované služby:

• Posudzovanie psychickej spôsobilosti vodičov v zmysle Zákona NR SR č.8/2009 Z.z. o cestnej premávke v znení neskorších predpisov a vyhlášky MV SR č.9/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov a to:
- žiadateľov o rozšírenie vodičského oprávnenia pre skupiny C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E, DE
- držiteľov vodičského oprávnenia skupiny C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E, DE
(každých 5 rokov, po 65. roku každé 2 roky)
- vodičov, ktorí vedú vozidlo využívané na zasielateľstvo, taxislužbu a na poskytovanie poštových služieb
- vodičov odoslaných lekárom
- vodičov povinných na základe rozhodnutia polície (OR PZ) podrobiť sa preskúmaniu psychickej spôsobilosti po odobratí vodičského preukazu na viac ako 2 roky, pri 3 závažných priestupkoch v priebehu 12 mesiacov a pre iný dôvod
- vodičov nad 65 rokov
- VRZ – právo prednostnej jazdy
- ADR – prevoz nebezpečného nákladu

 

Odborné poradenstvo pre vodičov, ktorí sa dopustili priestupku alebo trestného činu vedenia motorového vozidla pod vplyvom alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva, v zmysle Zákona NR SR č.8/2009 Z.z. o cestnej premávke v znení neskorších predpisov a vyhlášky MV SR č.9/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Odborné poradenstvo pozostáva zo štyroch skupinových stretnutí a individuálneho výstupného rozhovoru. Jedno skupinové stretnutie trvá tri hodiny, pričom jedna hodina trvá 45 až 60 minút. Interval, v ktorom sa jednotlivé skupinové stretnutia realizujú, je najmenej 7 a najviac 14 kalendárnych dní. Individuálny výstupný rozhovor trvá najviac jednu hodinu a musí sa absolvovať najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa posledného skupinového stretnutia. Odborné psychologické poradenstvo môže byť realizované až po odbornom psychiatrickom vyšetrení a vylúčení závislosti. Po absolvovaní odborného psychologického poradenstva pre vodičov a splnení všetkých zákonom stanovených podmienok psychológ vydá Doklad o podrobení sa psychologickému poradenstvu.

 

Cenník služieb Ambulancie pracovnej, organizačnej a dopravnej psychológie DPB a.s.

 

 DRUH SLUŽBY
BEZ DPH
DPH (20%)
SPOLU
 
Psychologické vyšetrenie vodiča
54,17
10,83
65,00
Psychologické vyšetrenie vodiča s právom prednostnej jazdy, vodiča  ADR
66,67
13,33
80,00
Psychologické vyšetrenie vodičov nariadené PZ
83,33
16,67
100,00
Odborné poradenstvo pre vodičov
191,67
38,33
230,00
Opätovné vydanie dokladu o psychickej spôsobilosti vodiča
5,83
1,17
7,00
Posudzovanie psychomotorických schopností člena posádky plavidla a vodcu malého plavidla
 
 
16,67
3,33
20,00