Vodičské oprávnenia pre rôzne skupiny aj kondičné jazdy - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


aktualita

Vodičské oprávnenia pre rôzne skupiny aj kondičné jazdy

03. 08. 2011

Ak máte záujem o získanie vodičského oprávnenia skupín B, T, C, D, BE, CE, DE, kondičné jazdy, školenia, kurzy prvej pomoci, doškoľovacie kurzy a ďalšie služby, 

 kontaktujte nás na telefónnych číslach 02/5950 3481 alebo 02/5950 3268 v sídle Račianska 149, 831 06 Bratislava počas stránkových hodín -.Po-Pia ...7.00-15.00 hod. Stredisko autoškola vykonáva svoju činnosť na základe osvedčenia o registrácii autoškoly vydané pod číslom Č.j. B/2010/03883/JBI zo dňa 28.4.2010, Obvodným úradom pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Bratislave, rozsahom registrácie pre: - vodičský kurz skupiny „B,C,D,E,T„ - doškoľovací kurz vodičov skupiny „B,C,D,T,E na dobu neurčitú podľa zák. č.93/2005 Z.z. o autoškolách.
  • výcvik žiadateľov o vodičské oprávnenie skupín B, T, C, D, BE, CE, DE
  • kondičné jazdy pre držiteľov vodičského oprávnenia
  • školenia vodičov z povolania a referentských vozidiel z Vyhlášky 208/91 Zb. a 124/2006 Z.z.
  • kurzy prvej pomoci – absolventi našej autoškoly majú cenu kurzu prvej pomoci v cene výcviku,
  • doškoľovací kurz pre držiteľov vodičského oprávnenia , ktorým to bolo odobraté prípadne nariadené správnym orgánom
Trvanie výcviku na získanie vodičského oprávnenia:
-          sk B ..cca 6-8 týždňov
-          sk.C ..cca 8 týždňov
-          sk D ..cca 4 týždne
-          sk BE..cca 3 týždne
-          sk CE ..cca 4 týždne
-          sk DE ..cca 4 týždne