Kurzy osobnej aj nákladnej dopravy - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


aktualita

Kurzy osobnej aj nákladnej dopravy

03. 08. 2011

Školiace stredisko vykonáva svoju činnosť na základe rozhodnutia o registrácii školiaceho strediska

 vydané pod číslom Č.j. B/2010/03884/JBI zo dňa 28.4.2010, Obvodným úradom pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Bratislave na vykonávanie kurzov povinnej základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku vodičov, na dobu neurčitú podľa zák. č.188/2009 Z .z. a č. 280/2006 Z .z  v zmysle zákona č. 280/2006 Z. z. delíme kurzy podľa vodičského oprávnenia na kurzy osobnej dopravy alebo kurzy nákladnej dopravy.
Autoškola Dopravného podniku Bratislava poskytuje záujemcom nasledovné služby:
 
 
Povinnosť podrobiť sa základnej kvalifikácii a pravidelnému výcviku sa vzťahuje na :
·         vodičov vozidiel nákladnej dopravy, na ktorých vedenie sa vyžaduje vodičské oprávnenie skupín C, C1, C+E, C1+E,
·         vodičov vozidiel osobnej dopravy, na ktorých vedenie sa vyžaduje vodičské oprávnenie skupín D, D1, D+E, D1+E.
 Kurzy základnej kvalifikácie podľa rozsahu trvania delíme na:
·         Riadny kurz základnej kvalifikácie vodiča v rozsahu 280 hodín,
·         Zrýchlený kurz základnej kvalifikácie vodiča v rozsahu 140 hodín,
·         Riadny rozdielový kurz základnej kvalifikácie vodiča v rozsahu 70 hodín,
·         Zrýchlený rozdielový kurz základnej kvalifikácie vodiča v rozsahu 35 hodín.
Ďalšie dôležité informácie ohľadom získania kvalifikačnej karty vodiča získate na stránke MDPaT SR: www.kkv.sk
 
Kontakt :02/5950 3481                             Račianska 149, 831 06 Bratislava
                  02/5950 3268                             stránkové hodiny ...Po-Pia ...7.00-15.00 hod