PREDAJ ELEKTRIČIEK - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


  • Úvod
  • PREDAJ ELEKTRIČIEK

PREDAJ ELEKTRIČIEK

Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť vyhlasuje v zmysle ust. § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov obchodnú verejnú súťaž, ktorej predmetom je uzavretie kúpnej zmluvy na kúpu ojazdených električiek. Bližšie informácie a podmienky obchodnej verejnej súťaže sa nachádzajú v priložených dokumentoch.

Obchodná verejná súťaž - Odpredaj električiek.pdf

Oznámenie o výsledkoch vyhodnotenia súťaže - Odpredaj električiek

 

PREDAJ ELEKTRIČIEK