Prepravný poriadok a tarifa - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


Prepravný poriadok a tarifa

Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, Olejkárska 1, 814 52 Bratislava vydáva podľa zákona NR SR č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach § 7 Prepravný poriadok a zákona NR SR č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave, § 4 Prepravný poriadok.

 

 

Od 1.11. 2015 sa spustila III. etapa INTEGROVANÉHO DOPRAVNÉHO SYSTÉMU V BRATISLAVSKOM KRAJI a pre cestujúcich platí Prepravný poriadok IDS BK.

 

Prepravný poriadok IDS BK platný do 31.8. 2016

 Prepravný poriadok IDS BK platný od 1.9. 2016

Prepravný poriadok IDS BK platný od 29.4. 2017

 

 

PREPRAVNÝ PORIADOK PRAVIDELNEJ AUTOBUSOVEJ MEDZINÁRODNEJ DOPRAVY 

 Prepravný poriadok (PDF, ~490KB)

 

 

 

PREPRAVNÝ PORIADOK ČASŤ „B“
TARIFA PRAVIDELNEJ AUTOBUSOVEJ MEDZINÁRODNEJ DOPRAVY Bratislava - Wolfsthal - Hainburg, Hainburg - Wolfsthal – Bratislava a Bratislava - Rajka; Rajka - Bratislava
 

Prepravný poriadok časť „B" (PDF, ~448KB)

Prepravný poriadok časť „B“ platný od 7.3. 2016

Prepravný poriadok časť „B“ (PDF, ~470KB)

 

 

 TARIFA MESTSKEJ HROMADNEJ DOPRAVY V BRATISLAVE SMS cestovné lístky na jednu cestu a výkon prepravnej kontroly
(Úplne znenie s platnosťou od 01. 03. 2017)

Tarifa mestskej hromadnej dopravy v Bratislave SMS cestovné lístky na jednu cestu a výkon prepravnej kontroly (PDF, ~965KB)

 

 

REKLAMAČNÝ PORIADOK
na služby poskytované Dopravným podnikom Bratislava, akciová spoločnosť v zmysle prepravných poriadkov

Reklamačný poriadok (PDF, ~637KB)

Podmienky používania BČK 
  (PDF, ~312KB)

 

 PREPRAVNÝ PORIADOK CESTNEJ NÁKLADNEJ DOPRAVY