Prepravný poriadok a tarifa - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Prepravný poriadok a tarifa

Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, Olejkárska 1, 814 52 Bratislava vydáva podľa zákona NR SR č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach § 7 Prepravný poriadok a zákona NR SR č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave, § 4 Prepravný poriadok.

 

 

Od 1.11. 2015 sa spustila III. etapa INTEGROVANÉHO DOPRAVNÉHO SYSTÉMU V BRATISLAVSKOM KRAJI a pre cestujúcich platí Prepravný poriadok IDS BK.

 Prepravný poriadok IDS BK platný od 1.5. 2016

 

 

PREPRAVNÝ PORIADOK PRAVIDELNEJ AUTOBUSOVEJ MEDZINÁRODNEJ DOPRAVY 

 Prepravný poriadok (PDF, ~490KB)

 

 

 

PREPRAVNÝ PORIADOK ČASŤ „B“
TARIFA PRAVIDELNEJ AUTOBUSOVEJ MEDZINÁRODNEJ DOPRAVY Bratislava - Wolfsthal - Hainburg, Hainburg - Wolfsthal – Bratislava a Bratislava - Rajka; Rajka - Bratislava
 

Prepravný poriadok časť „B" (PDF, ~448KB)

Prepravný poriadok časť „B“ platný od 7.3. 2016

Prepravný poriadok časť „B“ (PDF, ~470KB)

 

 

 TARIFA MESTSKEJ HROMADNEJ DOPRAVY V BRATISLAVE SMS cestovné lístky na jednu cestu a výkon prepravnej kontroly
(Úplne znenie s platnosťou od 01. 04. 2016)

Tarifa mestskej hromadnej dopravy v Bratislave SMS cestovné lístky na jednu cestu a výkon prepravnej kontroly (PDF, ~678KB)

 

 

REKLAMAČNÝ PORIADOK
na služby poskytované Dopravným podnikom Bratislava, akciová spoločnosť v zmysle prepravných poriadkov

Reklamačný poriadok (PDF, ~354KB)

 

 

 PREPRAVNÝ PORIADOK CESTNEJ NÁKLADNEJ DOPRAVY