Lístok cez SMS - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


Lístok cez SMS

DPB a.s. od 17. novembra 2008 ponúka všetkým Bratislavčanom a cestujúcim mestskou hromadnou dopravou službu elektronického SMS cestovného lístka. Táto moderná a flexibilná služba je pre všetkých, ktorí majú radi pohodlie a šetria svoj čas. 

Upozorňujeme cestujúcich, že SMS cestovné lístky naďalej platia len na MHD v Bratislave.

Od 1. apríla 2016 môžu cestujúci využívať tieto SMS cestovné lístky:
- SMS cestovný lístok s časovou platnosťou 40 minút za 1 euro – cestujúci si zakúpi jednoduchým zaslaním prázdnej SMS na číslo 1140
- SMS cestovný lístok s časovou platnosťou 70 minút za 1,30 eur – cestujúci si zakúpi jednoduchým zaslaním prázdnej SMS na číslo 1100
- SMS cestovný lístok s platnosťou 24 hodín za nezmenenú cenu 4,50 eur – cestujúci si zakúpi jednoduchým zaslaním prázdnej SMS na číslo 1124

Poznámka: Ak ste držiteľom mobilného telefónu, ktorý neumožňuje zaslanie prázdnej SMS, v tom prípade zadajte do SMS medzeru alebo jedno ľubovoľné písmeno. Dodávateľ služieb akceptuje takéto formy SMS a cestujúci SMS lístok obdrží.


- SMS lístok je potrebné si zakúpiť pred nastúpením do vozidla
- Cestujúci je oprávnený nastúpiť do vozidla len s platným prijatým SMS lístkom

SMS lístok platí ako jednorazový cestovný lístok, ktorým nie je možné dodatočne sa preukázať. Preto prosíme cestujúcich, aby si pred využitím tejto služby skontrolovali, či majú mobilné komunikačné zariadenie dostatočne nabité. V prípade, že sa  pri výkone kontroly cestujúci nevie preukázať s platným prijatým SMS cestovným lístkom, z dôvodu, že má vybitý mobil, pracovník prepravnej kontroly to bude považovať ako cestovanie bez platného lístka a udelí cestujúcemu pokutu.

- SMS lístok platí aj na linkách NOČNEJ dopravy
- Podpora na infolinke 0800 10 1100
- Podľa aktuálnych licenčných podmienok je služba SMS cestovný lístok prístupná u všetkých troch mobilných operátorov klientom s paušálnym programom a aj klientom s predplatenou kartou.
- Daňový doklad je možné vystaviť v elektronickej podobe

Tarifné podmienky pre prevádzku elektronického cestovného lístka zakúpeného mobilným komunikačným zariadením vo forme sms je súčasťou dokumentu Tarifa mestskej hromadnej dopravy  v Bratislave.

Tarifa mestskej hromadnej dopravy v Bratislave