IDS BK - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


IDS BK

Od 1. júna 2013 sa zavádza I. etapa Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK).
V I. etape dochádza k tarifnej integrácii troch dopravcov prevádzkujúcich verejnú osobnú dopravu na území hlavného mesta Bratislavy a v regióne Záhorie - Dopravný podnik Bratislava, a.s., autobusový dopravca Slovak Lines, a.s. a železničný dopravca Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.

Dôležité informácie k spusteniu III. etapy IDS BK

Cestujúci sa môžu informovať o zmenách v integrovanej doprave aj na internete alebo na infolinke

Tarifný systém v IDS BK

Cestovanie v rámci IDS BK po regióne a z Bratislavy do regiónu

Potrebné doklady na vybavenie BČK pre vybrané skupiny cestujúcich a pre seniorov

DPB, a.s. je pripravený na spustenie III. etapy IDS BK k 1.11.2015

 

Dôležité dokumenty:


Návod na dobitie elektronickej peňaženky

PREPRAVNÝ PORIADOK INTEGROVANÉHO DOPRAVNÉHO SYSTÉMU V BRATISLAVSKOM KRAJI platný od 1.4. 2018

Vyňatok z Prepravného poriadku IDS BK

Cenník IDS BK platný od 1.11.2015

Dodatok k cenníku platný od 1.11.2015

Cenník PCL platný od 1.11.2015

Cestovné lístky IDS BK

Cenník CL platný od 1.11.2015

Tarifné zóny a cestovné lístky platné od 1.11.2015

Tarifný systém v IDS BK

Základné informácie o IDS BK


Užitočné dokumenty:

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O IDS BK

SCHÉMA ZÓN

TARIFA

 

Podrobnejšie informácie o IDS BK sa dozviete priamo na stránke www.idsbk.sk.