Neobsluhované zastávky v prípade nezjazdnosti komunikácií - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


Neobsluhované zastávky v prípade nezjazdnosti komunikácií

Linky:

V prípade nezjazdnosti cestnej komunikácie v zimnom období (sneh, poľadovica) nebudú prostriedkami MHD obsluhované zastávky, ktoré sú situované v strmých stúpaniach (vyvýšenina, svah, kopec).

Prehľad zastávok: 

Agátová - Saratovská ul. smer Dúbravka – linky č. 20, 22, 23 N21
Bílikova - ul. Janka Alexyho smer Saratovská – linky č. 23, N21
Čremchová - Podkolibská ul. smer Koliba – linky č. 203, N44
Grunty - ul. Staré grunty smer Cintorín Slávičie údolie – linka č. 139
Horský park - Búdková ul. smer Hrad a do mesta – linky č. 207, N74
Internáty B - ul. Staré grunty smer Molecova – linka č. 139
Klenová - Vlárska ul. smer NOÚ – linky č. 22, 209, 211
Kuklovská 60 - Kuklovská ul. smer Dlhé diely – linka č. 35
Na hrebienku - Drotárska ul. smer Amfiteáter a Hlavná stanica – linka č. 41
Panoráma - ul. Staré grunty smer Cintorín Slávičie údolie – linka č. 139
Pri podchode - Janotova ul. smer Kuklovská – linky č. 32, 33, 133, N33
Radvanská - Mudroňova ul. smer Červený kríž a Búdková – linky č. 203, 207, N74
Sološnická - Sološnická ul. smer Dlhé diely – linka č. 35
Stromová - Stromová ul. smer Kramáre – linky č. 44, 204, 206, 209, 212, N29
Súbežná - Matúšova ul. smer Drotárska cesta – linka č. 41
Švantnerova - ul. M. Sch. Trnavského smer Drobného – linky č. 20, 22, 34, 83, N34
Tupého - Podkolibská ul. smer Koliba – linky č. 203, N44
Zámocká - ul. Palisády smer Búdková a Valašská – linky č. 203, 207, N74