Dlhodobé informácie - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


Dlhodobé informácie

Automaty

Multifunkčné predajné automaty - umiestnenie

  

Prehľad zastávok, na ktorých nemusia vozidlá MHD zastaviť v prípade nezjazdnosti komunikácií

 

Zastávky na znamenie

 

Novela cestného zákona - Prednosť električky pred chodcami na priechodoch pre chodcov

Preprava bicyklov vo vozidlách MHD