Cestovný lístok - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


Cestovný lístok

Cestovný lístok slúži ako doklad o zaplatení cestovného pre využívanie Mestskej hromadnej dopravy v Bratislave. Možno ho zakúpiť v predajných automatoch na jednotlivých zastávkach MHD, v novinových stánkoch či predajniach DPB a.s. Cestujúci je povinný si ihneď pri nástupe do vozidla MHD označiť cestovný lístok v najbližšom označovači. Neoznačený cestovný lístok je neplatný. Cestovanie vozidlami Mestskej hromadnej dopravy v Bratislave podlieha nasledovným tarifno-prepravným zásadám:

  • všetky cestovné lístky na jednu cestu sú prestupné,
  • cestovné lístky/dovozné (za prepravu batožiny, zvierat a bicykla) v MHD Bratislava majú jednotnú sumu 0,35 EUR a platia 180 minút,
  • tarifná sadzba je zónová a časová - cestovné lístky na jednu cestu s časovou platnosťou 15, 30 a 60 minút,
  • turistické cestovné lístky s časovou platnosťou 24 hodín, 72 hodín a 168 hodín, ktoré platia v zónach 100 + 101, sietový 24 hodinový, ktorý platí aj v Regio zónach,
  • predplatné cestovné lístky IDS BK majú elektronickú formu,
  • cestovné lístky na nočné spoje boli zrušené

 VZORY CESTOVNÝCH LÍSTKOV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIHRANIČNÁ DOPRAVA - platí pre linku č. 901

 

 

Postup pri reklamácii na automatom vydané úzke lístky a lístky bez potlače

Úzke lístky a lístky bez potlače vydané automatom vymieňame na ktoromkoľvek predajnom mieste DPB, a.s. po spísaní preberacieho protokolu, ktorý zákazník dostane na predajnom mieste.

Precestované lístky – označené v označovači v prostriedkoch MHD sa nevymieňajú.
 

 Nové vzory cestovných lístkov, čipových kariet a preukazov Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (pre DPB, a.s. strana 2 až 7)