Zmeny organizácie dopravy, zmeny a zriadenia nových zastávok MHD - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


Zmeny organizácie dopravy, zmeny a zriadenia nových zastávok MHD

Zmeny organizácie dopravy odporúčame adresovať na oddelenie prevádzky dopravy Magistrátu hlavného mesta SR. Rovnako aj žiadosti o zriadenie nových autobusových zastávok, poprípade ich premiestnenie, nakoľko magistrát je správcom týchto priestorov.