Zabudol som si tašku (mobil, peňaženku, doklady...) v prostriedku MHD, kam sa mám obrátiť? - Dopravný podnik Bratislava, a.s.


Zo zastávky  
Do zastávky  
 
Linka


  • Úvod
  • Podnety
  • Vaše podnety
  • Zabudol som si tašku (mobil, peňaženku, doklady...) v prostriedku MHD, kam sa mám obrátiť?

Zabudol som si tašku (mobil, peňaženku, doklady...) v prostriedku MHD, kam sa mám obrátiť?

Odporúčame Vám bezodkladne oznámiť stratu telefonicky na callcentrum 02/5950 5950, kde v úradných hodinách naše pracovníčky dennodenne riešia zabudnuté predmety v spojoch MHD. V súčinnosti s dispečingom môžu kontaktovať vodiča, ak cestujúci zadá všetky údaje potrebné k identifikácii vodiča, cez povinnú prestávku vodiča (na konečnej zastávke), ktorý uskutoční prehliadku vozidla a zistí či je stratený alebo zabudnutý predmet vo vozidle. Je nutné, aby cestujúci popísal zabudnutý predmet, číslo linky, číslo spoja (4-miestne číslo), čas straty, smer jazdy a zástavku kde vystupoval. V prípade, že sa stratený predmet nájde vo vozidle je možné, aby si ho cestujúci vyzdvihol na príslušnej výpravovni po návrate vozidla do siedmich dní a po siedmich dňoch v doplatkovej pokladni na Olejkárskej ulici. Ak nie sú pochybnosti o pravdivosti jeho tvrdenia, výpravca alebo zamestnanec doplatkovej pokladne mu nález vydá na základe predloženia dokladu totožnosti, vykonaní zápisu o strate a náleze, ktorý je cestujúci povinný potvrdiť svojim podpisom.